Projekt „Możesz” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

Szczegółowe-warunki-uczestnictwa-w-projekcie

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Konto bankowe

Lista obecności

Wniosek o Zwrot Kosztów Przejazdu

Załącznik do Wniosku o Zwrot Kosztów Przejazdu

Papier firmowy

 

 

LISTA OBECNOŚCI STAŻYSTY
DOTYCZY OSÓB,
KTÓRE
ROZPOCZĘŁY STAŻ
PRZED MAJEM
2018
DOTYCZY OSÓB,
KTÓRE
ROZPOCZĘŁY STAŻ
W MAJU 2018

LUB PÓŹNIEJ

czerwiec 2018 czerwiec 2018
lipiec 2018 lipiec 2018
sierpień 2018 sierpień 2018
wrzesień 2018 wrzesień 2018
październik 2018 październik 2018
listopad 2018 listopad 2018
grudzień 2018 grudzień 2018