Projekt „Możesz” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie MONAR

Stowarzyszenie MONAR powstało w 1978r. z inicjatywy grupy osób chcących nieść pomoc ludziom biorącym narkotyki. Była to pierwsza tego typu organizacja nie tylko w Polsce, ale w całym ówczesnym bloku państw socjalistycznych. Pierwszym szefem Stowarzyszenia był Marek Kotański, charyzmatyczny psycholog i terapeuta, pomysłodawca wielu inicjatyw Monaru. Podstawowym założeniem Stowarzyszenia jest przekonanie, że nie ma ludzi na zawsze straconych, a naczelnym hasłem – słynne zdanie Marka Kotańskiego „Daj siebie innym”.

Ośrodek w Łodzi

Ośrodek w Łodzi powstał w 1984r. i był od początku przeznaczony do pracy z dziećmi i młodzieżą zażywającą narkotyki. Od początku istnienia przyniósł pomoc setkom osób i ich rodzinom. W 2007r powstała filia Ośrodka w Ozorkowie. Działania terapeutyczne łączone są tu z edukacją szkolną, rozwojem szeroko rozumianych zainteresowań oraz aktywizacją zawodową. Takie wzbogacenie oferty wsparcia, rozwój Ośrodka oraz objęcie oddziaływaniem również młodych ze środowiska lokalnego jest możliwe dzięki realizowanym przez Ośrodek projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.