Projekt „Możesz” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

O Projekcie

Projekt „ Możesz”, realizowany przez Stowarzyszenie Monar obejmuję aktywizacje zawodową i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt „Możesz” powstał w oparciu o doświadczenia zdobyte w projekcie „Możesz Inaczej” oraz „Moja Praca – Moja Pasja” – z obu tych projektów wydobyliśmy to, co było przez uczestników najbardziej doceniane i stworzyliśmy nową ofertę.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa łódzkiego.

Program projektu charakteryzuje:

  •  Indywidualne i podmiotowe podejście do uczestników poprzez wyznaczenie dla każdego indywidualnej Ścieżki Reintegracji określającej charakter adresowanego wsparcia, przy czym uczestnik bierze aktywny udział w jej opracowaniu i ma wpływ na charakter oferowanego wsparcia
 • Kompleksowość wsparcia obejmująca obszar społeczny, zawodowy, edukacyjny i osobisty
 • Objęcie uczestników indywidualną opieką terapeutyczną
 • Podejście preferujące rozwój osobisty, zwiększenie i okrywanie własnego potencjału i atrakcyjności osobistej, interpersonalnej i społecznej
 • Integracja pokoleń poprzez udział w projekcie zarówno osób młodych jak i starszych, co sprzyja wystąpieniu międzypokoleniowego transferu wiedzy, umiejętności, wartości

Wartość projektu: 4 740 022,16zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 029 018,84zł
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Oferta projektu

Uczestnicy projektu biorą udział w bezpłatnych zajęciach szkoleniowo – warsztatowych:

  • Trening autoprezentacji, umiejętności komunikacyjnych, identyfikacja swojego potencjału, silnych stron, umiejętności korzystnego zaprezentowania się ,
  •  Zajęciach w ramach zainteresowań tj. turystyka rowerowa/biegowa/ nordic walking
 •  Aktywność fizycznej np. basen, siłownia, fitness
 • Zajęcia rozwijające pasje i zainterowania np. teatr, muzyka, taniec
 • Kursy doszkalające (językowe, komputerowe, prawa jazdy)
 • Kurs mnemotechniczny

W ramach projektu organizowane są kursy zawodowe i praktyczna nauka zawodu indywidualnie dopasowane do uczestnika oraz aktualnych wymagań i potrzeb rynku pracy. Nauka zawodu nastawiona jest na zdobycie umiejętności praktycznych, co jest decydującym autem absolwentów projektu w aplikowaniu o pracę. Projekt umożliwia realizację płatnego stażu zawodowego.

Okazją do kształtowania umiejętności społecznych jest wyjazdowa sesja szkoleniowa poświęcona przede wszystkim pracy zespołowej i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Sesja trwa 10 dni i jest zorganizowana w Tatrach. Uczestnicy zwiększają swoje kompetencje podczas trudnych warsztatów survivalowych i warsztatów umiejętności pracy zespołowej.

Zadaniem projektu „Możesz” jest również zachęcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do rozwijania zainteresowań, pasji do ich odkrywania i czerpania z nich przyjemności. Pokazujemy, że życie może być pełniejsze, ciekawsze. Że alkohol, narkotyki to nie jedyne sposoby na wyciszenie emocji, nie jedyne sposoby na życie, że MOŻNA INACZEJ.